אמנת שירות

אמנת שירות מוקד מבצר

 • איכות וטיב השירות המסופקים על ידי החברה מהווים גורם חשוב ועיקרי בהתבססותה של
  החברה בהתקנה, שרות ותחזוקת מערכות אזעקה, צפייה ,גילוי אש ושירותי מוקד.
 • ציפיות הלקוח מבחינת האיכות הולכות וגדלות ומחייבות שיפור מתמיד של האיכות תוך
  עמידה בדרישות הלקוח ומתן שירות לשביעות רצונו.
 • החברה רואה באיכות עובדיה גורם עיקרי בתפקודה ותעשה על שביכולתה לענות על
  דרישות וציפיות לקוחותיה.
 • החברה מאמצת את הגישה של , זריזות ואפקטיבית היכולת להתאים את עצמה במהירות
  למצבי השוק המשתנים
 • נוהל זה מהווה תשתית לתהליכים נכונים בחברה ומהווה בסיס לשיפור מתמיד תוך בדיקת
  אפקטיביות התהליכים השונים בחברה ושיפורם.
 • נוהל זה מתעד את הפעילויות שנעשו עד כה בחברה. בכתיבתו הושם דגש על שיפור וייעול
  אלה תוך התאמה לדרישות ISO 9001 :2000
 • החברה מתחייבת למלא את כל חוקי מדינת ישראל ותקנותיה